/despre noi

Pellentesque ut neque. Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Nam at tortor in tellus interdum sagittis. Quisque libero metus, condimentum nec, tempor a, commodo mollis, magna. Ut varius tincidunt libero.Donec posuere vulputate arcu.
Vestibulum turpis sem, aliquet eget, lobortis pellentesque, rutrum eu, nisl. Suspendisse non nisl sit amet velit hendrerit rutrum. Phasellus blandit leo ut odio. Praesent congue erat at massa.

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

" Îmbunătăţirea Competitivităţii S.C. FINECO ADMATS.R.L. prin Achiziţia de Utilaje Performante Destinate Lucrărilor de Construcţii "

Finalizarea proiectului „ Îmbunătățirea Competitivității S.C. Fineco Admat S.R.L. prinAchiziția de Utilaje Performante Destinate Lucrărilor de Construcții”

Denumirea beneficiarului: FINECO ADMAT SRL

Durata proiectului: 22 luni

Valoare totala eligibila: 1.131.214,62 lei

SC FINECO ADMAT SRL, cu sediul în mun. Tulcea, loc. Tulcea, strada Viticulturii nr. 2 implementeaza proiectul "Îmbunătăţirea Competitivităţii S.C. FINECO ADMAT S.R.L. prin Achiziţia de Utilaje Performante Destinate Lucrărilor de Construcţii ", cod SMIS 119254, finantat prin intermediul unui sprijin nerambursabil acordat in cadrul  Regio-Programul Operational Regional 2014 –2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea Competitivitatii Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.1.- Promovarea Spiritului Antreprenorial, in Special prin Facilitarea Economica a Ideilor Noi si prin Incurajarea Crearii de Noi Intreprinderi, Inclusiv prin Incubatoare de Afaceri.

In acest scop, in data de 14.12.2018, SC  FINECO ADMAT SRL a incheiat contractul de finantare nr. 3511. Autoritatea de Managemet este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Adminsitratiei Publice (MDRAP), iar Organismul Intermediar este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea competitivităţii, diversificarea activităţii şi creşterea productivităţii şi rentablităţii societăţii comerciale S.C. FINECOADMAT S.R.L., în domeniul lucrărilor de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, prin achiziţia de utilaje de construcţii multifuncţionale, de ultimă generaţie cu scopul creşterii gradului de mecanizare a activităţilor prestate, precum şi prin crearea de noi locuri demuncă.

Pentru realizarea obiectivului general, au fost identificate doua obiective specifice ale proiectului, respectiv :
1.
Achiziţia a 4 utilaje de construcţii noi şi performante, destinate realizării de lucrări mecanizate subsumate domeniului construcţiilor de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale (2 buldoexcavatoare, 1 încărcător frontal şi 1 miniexcavator)
2. Crearea a 5 noi locuri de muncă(1 coordonator tehnic şi 4 deservenţi pentru utilajele achiziţionate), care să activeze pe segmentul serviciilor mecanizate şi care să completeze echipa de muncitori calificaţi deţinută în prezent de societate, care efectuează lucrări specifice domeniului de activitate al lucrărilor de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Concomitent, vor fi menţinute toate cele 6 locuri de muncă declarate la finalul anului 2016 în situaţiile financiare ale societăţii.

Rezultatele aşteptate ca urmare a realizarii obiectivelor specifice sunt achiziţia a 4 utilaje noi, performante, de ultimă generaţie, destinate realizării lucrărilor mecanizate, subsumate construcţiilor de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale (2 buldoexcavatoare, 1 încărcător frontal, 1 miniexcavator), respectiv crearea a 5 noi locuri de muncă ca urmare a investiţiei (1 coordonator tehnic şi 4 deservenţi de utilaje), dintre care minim 2 aparţinând unor grupuri defavorizate.

Indicatorii de monitorizare a rezultatelor asteptate sunt:
1.
Număr de societăţi sprijinite – 1
2. Număr de societăţi care primesc granturi– 1
3. Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi) - 444,148.71 lei
4. Numărul mediu de salariaţi: de la 6 lanivelul anului 2016 la valoarea tinta de 11 angajati, la finele implementarii proiectului

Realizarea obiectivelor proiectului va fi posibila prin intermediul urmatoarelor activitati previzionate:
1. Pregătirea dosarului de finanţare:
Contractarea serviciilor de consultanţă pentru elaborarea, managementul şi implementarea proiectului/ Elaborarea Planului de Afaceri şi a Cererii de Finanţare / Încărcareaproiectului în aplicaţia informatică MY SMIS
2. Desfăşurarea procesului de contractare: Formulareade răspunsuri la solicitările de clarificări / Pregătirea documentelor de precontractare/ Semnarea Contractului de Finanţare 
3. Realizarea procedurilor de achiziţie debunuri şi servicii: Contractarea serviciilor de informare şi publicitate / Contractarea serviciilor de audit financiar / Pregătirea documentaţiei în vederea lansării procedurii de achiziţie de utilaje /Derularea procedurii de achiziţie de utilaje / Atribuirea procedurii de achiziţie de utilaje şi semnarea contractului de furnizare cu ofertantul câştigător
4. Recepţia şi punerea în funcţiune a utilajelor
5. Recrutarea, selecţia şi angajarea de personal(5 persoane) 
6. Desfăşurarea activităţilor obligatorii deinformare şi publicitate: Publicare comunicat de presă privinddemararea proiectului / Realizarea web-site-ului proiectului / Realizareaetichetelor autocolante pentru utilajele achiziţionate / Elaborarea Afişului A2cu datele privind proiectul şi amplasarea acestuia / Publicarea comunicatuluide presă privind finalizarea proiectului
7. Auditul financiar al proiectului
8. Managementul şi implementarea proiectului: Elaborarearapoartelor de progres / Elaborarea cererii de plată / Elaborarea cererilor derambursare 

S.C. Fineco Admat S.R.L., în calitatede Beneficiar, anunță finalizarea proiectului Îmbunătățirea Competitivității S.C. Fineco Admat S.R.L. prin Achizițiade Utilaje Performante Destinate Lucrărilor de Construcții, cod MySMIS 119254, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”,,Prioritateade investiţii 2.1 ITI: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prinfacilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării denoi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.laborarearapoartelor de progres / Elaborarea cererii de plată / Elaborarea cererilor derambursare 

Contractul de finanțare a fostîncheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, încalitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare RegionalăSud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectuluiconstă în îmbunătățirea competitivității, diversificarea activității șicreșterea productivității și rentabilității societății comerciale Fineco AdmatS.R.L., în domeniul lucrărilor de construcții ale clădirilor rezidențiale șinerezidențiale, prin achiziția de utilaje de construcții multifuncționale, deultima generație cu scopul creșterii gradului de mecanizare a activitățilorprestate, precum și prin crearea de noi locuri de muncă. Prin prezentul proiects-a realizat diversificarea activității companiei, prin achiziționarea de utilajede construcții multifuncționale pentru realizarea lucrărilor de construcții aleclădirilor rezidențiale și nerezidențiale, având drept rezultat consolidareapoziției pe piața a companiei și facilitarea exploatării economice a ideilor noi.

Rezultatele proiectului: în urma finalizării proiectului au fost achiziționate următoareleactive buldoexcavator JCB 1CX 1 buc;  buldoexcavator JCB 1 buc; incarcatorfrontal 1 buc și miniexcavator 65R 1 buc, cu ajutorul cărora compania varealiza lucrări de construcții. De asemanea, prin intermediul proiectului aufost create 5 locuri de muncă, din care și persoane din categoria defavorizată.

Valoarea totală aproiectului este de 1.349.120,40 lei, din care valoarea contribuției din FEDReste de 769.225,94 lei.

Impactul investiției lanivelul localității/regiunii: în urma finalizării proiectului au fost create 5locuri de muncă, din care și persoane din categoria defavorizată.

Informaţii suplimentarese pot obţine la:
Ileana LUCHIAN - GIUȘCĂ,
Funcție: Administrator/ Reprezentant legal
Tel. 0723.519.948
E-mail: ileana_giusca@yahoo.com
Sediu social: Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Strada Viticulturii, Nr. 2, în incinta RegnumAegyssus S.R.L. Corp C10, încăperile 23 și 24

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
va rugam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României